Mira Muro com és…

Tot el que ha passat a Muro, al teu abast.